Silesia Drum

Cumpără în decurs de

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

și comanda ta va fi expediată astăzi

Plasează comanda astăzi și vom expedia în următoarea zi lucrătoare.

Plasează comanda astăzi și vom expedia în următoarea zi lucrătoare.

Panou de informații

INFORMAȚIE PENTRU CONSUMATOR*

*persoană fizică care face o tranzacție juridică cu un antreprenor care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională

VÂNZĂTOR
WOJCIECH JERZY JERZY WĘGLARCZYK, antreprenor care desfășoară o activitate comercială sub denumirea WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, înscris în Registrul Central și de Informații privind Activitatea Comercială administrat de către ministrul responsabil cu economia și menținerea Registrului Central și de Informații privind Activitatea Comercială, NIP 6272688315, CUI nr. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

CONTACT CU VÂNZĂTORUL
1. Adresa poștală: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów
2. Adresa de e-mail: info@slaskiecentrumperkusyjne.pl
3. Telefon: +48 882 503 719
Contractul de vânzare se încheie în limba română, pe durata și în scopul vânzării.
Cu excepția cazului în care în contract se prevede altfel, Vânzătorul livrează bunurile Cumpărătorului imediat după încheierea contractului de vânzare.
CONDIȚII PRIVIND RECLAMAȚIILE
Vânzătorul este obligat să livreze bunuri fără defecte - cu excepția cazului în care Vânzătorul a informat Consumatorul cu privire la defectele bunurilor înainte de încheierea contractului de vânzare.
În cazul în care bunurile sunt defecte, Cumpărătorul are posibilitatea de a revendica bunurile defecte pe baza garanției reglementate de Legea privind Codul civil.
Utilizând garanția, Cumpărătorul poate, în condițiile și în termenele specificate în Codul civil:
a. Să depună o declarație privind reducerea prețului
b. În cazul unui defect material - să facă o declarație privind retragerea din contract
c. Să ceară înlocuirea articolului cu un articol fără defecte
d. Să solicite remedierea defectului
Vânzătorul solicită depunerea reclamației în baza garanției prin e-mail, în scris sau personal la Magazin.
Pentru a procesa o reclamație făcută în cadrul garanției, Consumatorul este obligat, dacă este necesar, pe cheltuiala Vânzătorului, să livreze bunurile defecte la adresa Magazinului.
Vânzătorul recomandă ca următoarele informații să fie incluse în transmiterea reclamației: datele de identificare ale Cumpărătorului, o scurtă descriere a defectului, momentul în care a fost constatat defectul și cererea de reclamație a Cumpărătorului.
Orice recomandare a Vânzătorului conținută în prezentul document are, în ceea ce îl privește pe Consumator, doar natura unei orientări fără caracter obligatoriu, pe care Consumatorul poate sau nu să o folosească. Neutilizarea de către Consumator a recomandărilor Vânzătorului nu afectează în niciun fel drepturile Consumatorului și, în special, nu afectează drepturile de garanție.
Vânzătorul trebuie să răspundă la reclamație în termen de 14 zile.
PROCEDURI EXTRAUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE RECURS
În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de Consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
• medierea derulată de către Inspectoratul provincial de inspecție comercială competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. Lista inspectoratelor poate fi consultată aici: https://uokik.gov.pl/home.php.
• asistența unui tribunal pentru consumatori, competent la nivel local, care funcționează pe lângă Inspectoratul provincial al inspecției comerciale, căruia ar trebui să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața tribunalului pentru litigii amiabile. De regulă, procedurile sunt gratuite.
• Lista instanțelor este disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE
În cazul în care este necesar să furnizezi date cu caracter personal pentru a încheia un contract, te informăm că administratorul acestora va fi Vânzătorul și că prelucrarea va avea loc în conformitate cu principiile indicate mai jos:

Scopul prelucrării:
În funcție de ceea ce alegi, acesta poate fi:
• Încheierea contractului de vânzare.
• Marketingul direct al serviciilor oferite, altele decât newsletter-ul
• Trimiterea newsletter-ului

Temeiul prelucrării:
• Contractul de vânzare sau acțiunile întreprinse la cererea ta în vederea încheierii contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din GPRD)
• Obligația legală care ne revine, de exemplu, în legătură cu contabilitatea (art. 6 alin. 1 lit c GPRD)
• Consimțământul tău dat în cadrul Magazinului (art. 6 alin. 1 lit a GPRD)
• Contractul de furnizare a serviciilor sau acțiunile întreprinse la cererea ta în vederea încheierii acestuia (art. 6 alin. 1 lit b GPRD)
• Interesul nostru legitim de a prelucra datele tale pentru a stabili, a afirma sau a apăra eventuale revendicări (art. 6 alin. 1 lit f GPRD)
• Interesul nostru legitim de a efectua marketing direct (art. 6 alin. 1 lit f GPRD)

Furnizarea de date:
• voluntară, dar în unele cazuri poate fi necesar pentru a încheia un contract.

Efectul lipsei de furnizare a datelor:
• Imposibilitatea de a face achiziții în Magazin
• Imposibilitatea de a primi informații despre promoțiile sau ofertele speciale oferite de Magazin.
Posibilitatea de a retrage consimțământul:
• în orice moment
Prelucrarea datelor rămâne legală până când îți retragi consimțământul.

PERIOADA DE PRELUCRARE
Datele tale vor fi procesate de către Vânzător doar atât timp cât are un temei legal pentru a face acest lucru, adică până când:
• încetează să mai aibă o obligație legală care îl obligă să prelucreze datele tale sau
• încetează posibilitatea de a exercita de către părți revendicările legate de contractul încheiat de către Magazin
• vei retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor tale, dacă acesta a stat la baza prelucrării respective. Se va accepta obiecția ta față de prelucrarea datelor tale personale - dacă baza prelucrării datelor tale a fost interesul legitim al administratorului sau dacă datele au fost prelucrate în scopul marketingului direct
- oricare dintre acestea este aplicabilă în cazul respectiv și oricare dintre ele va fi cea care va avea loc cel mai târziu.

DREPTURILE TALE
Ai dreptul de a solicita:
• accesul la datele tale personale,
• rectificarea acestora,
• ștergerea acestora,
• restricționarea prelucrării, de a solicita portabilitatea datelor către un alt administrator.
Precum și dreptul de:
• a contesta în orice moment prelucrarea datelor tale,
• a solicita transferul de date către un alt administrator.
Contactează Vânzătorul, dacă dorești să-ți exerciți drepturile.
Dacă consideri că datele tale sunt prelucrate în mod ilegal, poți depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

SERVICII EXTERNE / DESTINATARII DATELOR
Folosim servicii ale unor terțe părți cărora se pot transfera datele tale. Mai jos este o listă a posibililor destinatari ai datelor tale:
• furnizorul de software necesar pentru funcționarea magazinului online
• furnizorul de servicii de livrare
• furnizorul de servicii de plată
• firma de contabilitate
• furnizorul sistemului de corespondență
• furnizorul de servicii de marketing
• furnizorul de servicii statistice
• autoritățile publice relevante, în măsura în care Administratorul este obligat să pună datele la dispoziția acestora

ân sus
Shop is in view mode
Afișează versiunea pe toată pagina
Sklep internetowy Shoper Premium