Silesia Drum

Cumpără în decurs de

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

și comanda ta va fi expediată astăzi

Plasează comanda astăzi și vom expedia în următoarea zi lucrătoare.

Plasează comanda astăzi și vom expedia în următoarea zi lucrătoare.

Regulament

Regulamentul magazinului online Silesia Drum

Prezentul document definește, printre altele, regulile de încheiere a contractelor de vânzare prin intermediul magazinului, inclusiv cele mai importante informații despre Vânzător, magazin și drepturile Consumatorului.

CUPRINS
§ 1 Definiții
§ 2 Contactul cu Vânzătorul
§ 3 Solicitări tehnice
§ 4 Cumpărături în Magazin
§ 5 Plăți
§ 6 Realizarea comenzii
§ 7 Dreptul de retragere din contract
§ 8 Excepții de la dreptul de retragere din contract
§ 9 Reclamații
§ 10 Date cu caracter personal
§ 11 Obiecții
Anexa 1: Model de formular de retragere din contract

§ 1 DEFINIȚII
Zile lucrătoare - zile de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.
Cont - funcție gratuită a Magazinului (serviciu furnizat electronic) reglementată prin regulament separat, datorită căreia Cumpărătorul își poate crea un Cont individual în Magazin.
Consumator - Consumator în sensul prevederilor Codului Civil.
Cumpărător - orice entitate care Cumpără din Magazin.
Regulament - prezentul regulament.
Magazin - magazinul online Śląskie Centrum Perkusyjne administrat de către Vânzător la adresa https://slaskiecentrumperkusyjne.pl.
Vânzător - WOJCIECH JERZY JERZY WĘGLARCZYK, antreprenor care desfășoară activitate comercială sub numele WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, înscrisă în Registrul Central și de Informații privind Activitatea Economică gestionat de ministrul competent pentru economie și ținerea Registrului Central și Informații privind Activitatea Economică, NIP 6272688315, CUI nr. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

 

§ 2 CONTACTUL CU VÂNZĂTORUL
1. Adresă: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów
2. Adresa de e-mail: info@silesiadrum.com
3. Telefon: +48 882 503 719

§ 3 SOLICITĂRI TEHNICE
1. Pentru buna funcționare a magazinului a nevoie de:

  • un dispozitiv cu acces la internet
  • un browser de internet care să accepte JavaScript și fișierele cookie.

2. Pentru a plasa o comandă în Magazin, pe lângă cerințele specificate la alineatul (1), este necesar un cont de e-mail activ.

§ 4 CUMPĂRĂTURI ÎN MAGAZIN
1. Prețurile bunurilor afișate în Magazin sunt prețurile totale ale bunurilor, inclusiv TVA.
2. Vânzătorul precizează că prețul total al comenzii este compus din prețul pentru bunurile indicate în Magazin și, dacă este cazul, din costul de livrare a bunurilor.
3. Bunurile selectate pentru cumpărare trebuie adăugate în coșul de cumpărături din Magazin.
4. Cumpărătorul alege apoi dintre cele disponibile în Magazin: metoda de livrare a bunurilor și metoda de plată a comenzii, iar totodată oferă datele necesare pentru a finaliza comanda plasată.
5. Comanda este plasată în momentul în care Cumpărătorul confirmă conținutul acesteia și acceptă Regulamentul
6. Plasarea unei comenzi echivalează cu încheierea unui contract de vânzare între Cumpărător și Vânzător.
7. Vânzătorul transmite Consumatorului o confirmare a încheierii contractului de vânzare pe un suport durabil cel târziu la livrarea bunurilor.
8. Cumpărătorul poate să se înregistreze în Magazin, adică să își creeze un Cont în cadrul acestuia sau să facă achiziții fără a se înregistra, furnizând datele sale la fiecare comandă posibilă.

§ 5 PLĂȚI
1. Comanda plasată poate fi plătită, după preferința Cumpărătorului:
a. Prin transfer bancar simplu în contul bancar al Vânzătorului.
b. Furnizorul serviciului de plată electronică online este imoje (ING)
c. Prin card de plată:
▪ Visa
▪ Visa Electron
▪ MasterCard
▪ MasterCard Electronic
▪ Maestro

d. Prin intermediul platformei de plată:
▪ dotpay
d. În numerar la livrare, adică în momentul livrării bunului către Cumpărător.
e. Cu cardul sau în numerar în momentul ridicării directe a bunurilor.
2. În cazul în care Cumpărătorul alege plata în avans, comanda trebuie plătită în termen de 14 zile lucrătoare de la data plasării comenzii.
3. Vânzătorul informează că, în cazul anumitor metode de plată, datorită specificului acestora, plata comenzii prin această metodă este posibilă doar imediat după plasarea comenzii.
4. Prin cumpărarea din Magazin, Cumpărătorul acceptă utilizarea facturilor electronice de către Vânzător. Cumpărătorul are dreptul de a-și retrage acceptul.
5. În cazul în care există necesitatea de a rambursa o tranzacție efectuată de către client cu un card de plată, vânzătorul va efectua o rambursare în contul bancar atribuit cardului de plată al Cumpărătorului.

§ 6 REALIZAREA COMENZII
1. Vânzătorul este obligat să livreze bunuri fără defecte.
2. Termenul de livrare al comenzii este menționat în Magazin.
3. În cazul în care Cumpărătorul a ales să plătească în avans pentru comandă, Vânzătorul va trece la realizarea comenzii după ce aceasta a fost plătită.
4. În cazul în care Cumpărătorul a achiziționat bunuri cu termene de livrare diferite în cadrul unei comenzi, comanda va fi realizată în termenul aplicabil bunurilor cu cel mai lung termen de livrare.
5. Țările pe teritoriul cărora se realizează livrarea:

◦ România
◦ Republica Polonă
◦ Germania
◦ Marea Britanie
◦ Spania
◦ Cehia
◦ Slovacia
◦ Ucraina
◦ Slovenia
◦ Italia
◦ Austria
◦ Belgia

6. Bunurile achiziționate în Magazin sunt livrate în funcție de metoda de livrare aleasă de Cumpărător:

◦ Prin intermediul unei companii de curierat
◦ La pachetomatele InPost

7. Cumpărătorul poate ridica personal bunurile de la sediul societății în timpul orelor de deschidere.
8. În cazul în care Cumpărătorul alege să ridice personal, bunurile vor fi gata de a fi ridicate la data indicată pentru finalizarea comenzii, iar dacă Vânzătorul a indicat o dată de expediere a bunurilor - la data respectivă.
9. În cazul în care clientul alege să plătească prin transfer bancar sau prin card de plată, timpul de procesare a comenzii se calculează de la data decontării în contul bancar sau în contul de plăți al Vânzătorului.

§ 7 DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT
1. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat cu Vânzătorul prin intermediul Magazinului, sub rezerva § 8 din Regulament, în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv.
2. Termenul de retragere din contract expiră după 14 zile de la data de:
a. La care Consumatorul a intrat în posesia bunurilor sau la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Consumator, a intrat în posesia bunurilor.
b. La care Consumatorul a intrat în posesia ultimului bun sau data la care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de Consumator, a intrat în posesia ultimului bun, în cazul unui contract care implică transferul de proprietate asupra mai multor bunuri care sunt livrate separat.
3. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul, utilizând datele prevăzute la § 2 din Regulament, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau informații transmise prin e-mail).
4. Consumatorul poate utiliza modelul de formular de retragere de la sfârșitul Regulamentului, dar acest lucru nu este obligatoriu.
5. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient ca Consumatorul să trimită informațiile privind exercitarea dreptului său de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 

CONSECINȚELE RETRAGERII DIN CONTRACT
6. În cazul retragerii din contractul încheiat, Vânzătorul restituie Consumatorului toate plățile primite de la acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare care decurg din metoda de livrare aleasă de Consumator, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de Vânzător), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat de decizia Consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere din contract.
7. Restituirea plăților se efectuează de către Vânzător folosind aceleași mijloace de plată care au fost utilizate de către Consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul este de acord cu o soluție diferită, în orice caz, Consumatorul nu va suporta niciun comision în legătură cu rambursarea.
8. Vânzătorul poate reține rambursarea până când primește bunurile sau până când i se prezintă dovada returnării, oricare dintre aceste situații intervine prima.
9. Vânzătorul solicită ca bunurile să fie returnate la următoarea adresă: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Consumatorul a informat Vânzătorul cu privire la retragerea din contractul de vânzare. Termenul este respectat dacă Consumatorul trimite înapoi bunurile înainte de expirarea termenului de 14 zile.
10. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a bunurilor.
11. Consumatorul este răspunzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din utilizarea bunurilor, alta decât cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
12. În cazul în care bunurile, din cauza caracterului lor, nu pot fi trimise înapoi prin poștă în mod obișnuit, Consumatorul trebuie să suporte, de asemenea, costurile directe de returnare a bunurilor. Valoarea estimată a acestor costuri va fi informată de către Vânzător în descrierea bunurilor din Magazin sau în momentul plasării comenzii.
13. În cazul în care este necesară o rambursare pentru o tranzacție efectuată de client cu ajutorul unui card de plată, vânzătorul efectuează rambursarea în contul bancar atribuit cardului de plată al Cumpărătorului.

§ 8 EXCEPȚII DE LA DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT
1. Dreptul de retragere dintr-un contract încheiat la distanță nu se acordă Consumatorului în ceea ce privește un contract:
a. În care obiectul prestației este un articol refabricat, produs conform specificațiilor Consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individualizate.
b. În care obiectul prestației este un articol perisabil sau cu termen de valabilitate scurt.
c. În cazul în care obiectul este un articol furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare.
d. În care obiectul este un articol care, odată livrat, prin natura sa, devine inseparabil de alte articole.
e. În care obiectul este reprezentat de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator livrate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare.
f. Pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament.
g. În care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora comerciantul nu are niciun control și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere.
h. Cu privire la furnizarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material, în cazul în care prestația a început cu consimțământul expres al Consumatorului înainte de sfârșitul perioadei de retragere și după ce comerciantul a informat consumatorul cu privire la pierderea dreptului de retragere.
2. În cazul unui contract încheiat la distanță, nicio altă persoană decât Consumatorul nu are dreptul de retragere.

§ 9 RECLAMAȚII
1. În cazul unui defect al bunurilor, Cumpărătorul are posibilitatea de a reclama bunurile defecte în baza garanției reglementate de Codul civil sau a garanției, dacă a fost acordată o garanție.
2. Utilizând garanția, Cumpărătorul poate, în condițiile și în termenele prevăzute de Codul civil:
a. Să depună o declarație privind reducerea prețului
b. În cazul unui prejudiciu material - să facă o declarație de retragere din contract
c. Să ceară înlocuirea articolului cu un articol fără defecte
d. Să solicite remedierea defectului.
3. Vânzătorul solicită depunerea de reclamații în baza garanției la adresa poștală sau electronică specificată la § 2 din Regulament.
4. În cazul în care se dovedește că, pentru a lua în considerare reclamația, este necesară livrarea bunurilor anunțate către Vânzător, Cumpărătorul este obligat să livreze bunurile, în cazul unui Consumator, pe cheltuiala Vânzătorului, la adresa ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.
5. În cazul în care există o garanție suplimentară pentru bunuri, informațiile despre aceasta și condițiile acesteia sunt disponibile în descrierea produsului în Magazin.
6. Reclamațiile cu privire la funcționarea Magazinului trebuie trimise la adresa de e-mail specificată în § 2 din Regulament.
7. Reclamațiile vor fi examinate de către Vânzător în termen de 14 zile.

 

PROCEDURI EXTRAUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE RECURS
8. În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de Consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
a. Medierea derulată de către Inspectoratul provincial de inspecție comercială competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. De regulă, procedura este gratuită. Lista inspectoratelor poate fi consultată aici: https://uokik.gov.pl/home.php.
b. Asistența unui tribunal pentru consumatori, competent la nivel local, care funcționează pe lângă Inspectoratul provincial al inspecției comerciale, căruia ar trebui să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața tribunalului pentru litigii amiabile. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista instanțelor este disponibilă la adresa: https://uokik.gov.pl/home.php.
c. Asistență gratuită din partea apărătorului municipal sau districtual al Consumatorilor.
d. Platforma online ODR disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR.

§ 10 DATE CU CARACTER PERSONAL
1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Cumpărător în timpul utilizării Magazinului este Vânzătorul.
2. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt prelucrate pe baza contractului și în scopul punerii în aplicare a acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GPRD). Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Vânzător se regăsesc în politica de confidențialitate afișată în Magazin.

§ 11 OBIECȚII
1. Furnizarea de conținut nelegitim de către Cumpărător este interzisă.
2. Fiecare comandă plasată în Magazin constituie un contract de vânzare separat și necesită acceptarea separată a regulamentului. Contractul este încheiat în timpul și în scopul realizării comenzii.
3. Contractele încheiate în temeiul prezentului regulament se încheie în limba română.
4. În cazul unui eventual litigiu cu Cumpărătorul care nu este un Consumator, instanța competentă este instanța cu jurisdicție la sediul Vânzătorului.
5. Niciuna dintre dispozițiile acestui regulament nu exclude sau limitează în vreun fel drepturile Consumatorului în temeiul legii.

 

Anexa nr 1 la Regulament

Mai jos este prezentat modelul de formular de retragere din contract, pe care Consumatorul îl poate utiliza sau nu:

 

 
Regulamentul contului în cadrul magazinului Silesia Drum

CUPRINS

§ 1 Definiții
§ 2 Contactul cu Vânzătoru
§ 3 Solicitări tehnice
§ 4 Cont
§ 5 Reclamații
§ 6 Date personale
§ 7 Obiecții

§ 1 DEFINIȚII
Cont - funcție gratuită a Magazinului (serviciu) reglementată prin prezentul regulament, datorită căreia Cumpărătorul își poate crea un Cont individual în Magazin.
Cumpărător - orice entitate care Cumpără din Magazin.
Magazin - magazinul online Śląskie Centrum Perkusyjne administrat de către Vânzător la adresa https://slaskiecentrumperkusyjne.pl.
Vânzător - antreprenor care desfășoară activitate comercială sub numele WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, înscrisă în Registrul Central și de Informații privind Activitatea Economică gestionat de ministrul competent pentru economie și ținerea Registrului Central și Informații privind Activitatea Economică, NIP 6272688315, CUI nr. 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.

§ 2 CONTACTUL CU VÂNZĂTORUL
1. Adresă: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polonia
2. Adresa de e-mail: info@silesiadrum.com
3. Telefon: +48 882 503 719

§ 3 SOLICITĂRI TEHNICE
1. Pentru buna funcționare și creare a unui Cont ai nevoie de:
◦ Un cont de e-mail activ
◦ Un dispozitiv cu acces la internet
◦ Un browser web care să fie compatibil cu JavaScript și fișierele cookie

§ CONT
1. Crearea unui Cont este în întregime voluntară și depinde de voința Cumpărătorului.
2. Existența unui Cont oferă Cumpărătorului oportunități suplimentare, cum ar fi: vizualizarea istoricului comenzilor plasate de Cumpărător în Magazin, verificarea statutului comenzii sau editarea de sine stătătoare a datelor Cumpărătorului.
3. Pentru a crea un Cont, trebuie să completezi formularul corespunzător din Magazin.
4. În momentul creării unui Cont, între Cumpărător și Vânzător se încheie un acord pe o perioadă nedeterminată de timp pentru operarea Contului în conformitate cu prevederile indicate în Regulament.
5. Cumpărătorul poate, fără niciun cost, în orice moment să renunțe la Contul său.
6. Pentru a renunța la Cont, trebuie să trimită cererea de renunțare Vânzătorului la adresa de e-mail: info@silesiadrum.com, ceea ce va duce la ștergerea imediată a Contului și la rezilierea contractului privind Contul.

§ 5 RECLAMAȚII
1. Reclamațiile cu privire la funcționarea contului se trimit la adresa de e-mail: info@silesiadrum.com.
2. Reclamațiile vor fi examinate de către Vânzător în termen de 14 zile.

PROCEDURI EXTRAUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI DE RECURS
3. În cazul în care procedura de reclamație nu produce rezultatul scontat de Consumator, acesta poate recurge, printre altele, la:
a. Medierea derulată de către Inspectoratul provincial de inspecție comercială competent la nivel local, căruia trebuie să i se prezinte o cerere de mediere. De regulă, procedura este gratuită. Lista inspectoratelor poate fi consultată aici: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Asistența unui tribunal pentru consumatori, competent la nivel local, care funcționează pe lângă Inspectoratul provincial al inspecției comerciale, căruia ar trebui să i se prezinte o cerere de examinare a cazului în fața tribunalului pentru litigii amiabile. De regulă, procedurile sunt gratuite. Lista instanțelor este disponibilă la adresa: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. Platforma online ODR disponibilă la adresa:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DATE CU CARACTER PERSONAL
1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Cumpărător în timpul utilizării Magazinului este Vânzătorul.
2. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt prelucrate pe baza contractului și în scopul punerii în aplicare a acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GPRD). Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Vânzător se regăsesc în politica de confidențialitate afișată în Magazin.

§ 7 OBIECȚII
1. Furnizarea de conținut nelegitim de către Cumpărător este interzisă.
2. Contractul privind utilizarea Contului se încheie în limba română.
3. În cazul apariției unor motive importante menționate la alineatul (4), Vânzătorul are dreptul de a modifica prezentul Regulament al Contului.
4. Motivele valabile menționate la alineatul (3) sunt:
a. necesitatea de a adapta Magazinul la dispozițiile legale aplicabile funcționării Magazinului
b. îmbunătățirea securității serviciului furnizat
c. schimbarea funcționalității Contului care necesită modificarea Regulamentului Contului.
5. Cumpărătorul va fi informat cu privire la modificarea planificată a regulamentului Contului cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, printr-un e-mail trimis la adresa atribuită Contului.
6. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea planificată, acesta trebuie să informeze Vânzătorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător la adresa de e-mail a Vânzătorului info@silesiadrum.com, ceea ce va duce la rezilierea contractului de furnizare a unui Cont din momentul în care modificarea planificată intră în vigoare, sau mai devreme, dacă Cumpărătorul depune o astfel de cerere.
7. În cazul în care Cumpărătorul nu se opune modificării planificate până la momentul intrării în vigoare a acesteia, se presupune că o acceptă, ceea ce nu constituie un obstacol în calea rezilierii acordului în viitor.
8. În cazul unui litigiu cu Cumpărătorul care nu este un Consumator, instanța competentă este instanța competentă pentru sediul Vânzătorului.
9. Niciuna dintre dispozițiile prezentului regulament nu exclude sau limitează în vreun fel drepturile Consumatorului în temeiul legii.

 

 

 

Regulamentul serviciului de Newsletter

al magazinului Silesia Drum

§ 1 DEFINIȚII
Newsletter - serviciu furnizat gratuit prin mijloace electronice, datorită căruia Clientul poate primi de la Furnizorul de servicii, prin mijloace electronice, mesajele comandate anterior referitoare la Magazin, inclusiv informații despre oferte, promoții și noutăți din Magazin.
Magazin - magazinul online Silesia Drum administrat de Furnizorul de servicii la adresa www.silesiadrum.com.
Furnizor de servicii - antreprenor care administrează o afacere sub denumirea WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚlĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, înscrisă în Registrul Central al Activității Comerciale și de Informații gestionat de către ministrul responsabil cu economia și menținerea Registrului Central al Activității Comerciale și de Informații, NIP 6272688315, CUI 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów.
Utilizator - fiecare entitate care utilizează serviciul Newsletter.

§ 2 Newsletter
1. Utilizatorul poate utiliza în mod voluntar serviciul de newsletter.
2. Pentru a utiliza serviciul Newsletter, este necesar un dispozitiv cu un browser web în cea mai recentă versiune, care să suporte JavaScript și fișierele cookie, cu acces la internet și un cont de e-mail activ.
3. E-mailurile trimise în cadrul acestui serviciu vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în momentul înscrierii la Newsletter.
4. Utilizatorul, pentru a încheia un acord și a se înscrie la serviciul Newsletter, trebuie să furnizeze mai întâi adresa sa de e-mail la care dorește să primească mesajele trimise în cadrul Newsletter în spațiul prevăzut pe Site. Ulterior, Furnizorul de servicii va trimite un mesaj la adresa de e-mail furnizată în prima etapă, care va conține un link pentru a confirma dorința Utilizatorului de a se abona la Newsletter. Odată ce Utilizatorul confirmă dorința sa de a se abona la Newsletter, se încheie un contract de servicii și Furnizorul de servicii va începe furnizarea serviciului către Utilizator.
5. Mesajele trimise în cadrul Newsletter-ului vor include informații cu privire la posibilitatea de a se dezabona de la Newsletter, precum și un link pentru dezabonare.
6. Utilizatorul poate să se dezaboneze de la Newsletter, fără a da vreun motiv sau a suporta costuri, în orice moment, folosind opțiunea menționată la punctul 5 sau trimițând un mesaj la adresa de e-mail a Furnizorului de servicii: info@slaskiecentrumperkusyjne.pl.
7. Folosirea de către Utilizator a linkului de dezabonare de la Newsletter sau trimiterea unui mesaj cu o cerere de dezabonare de la Newsletter va duce la încetarea imediată a contractului de furnizare a acestui serviciu.

§ 3 Reclamații
1. Reclamațiile cu privire la Newsletter trebuie să fie raportate Furnizorului de servicii la adresa de e-mail: info@silesiadrum.com
2. Furnizorul de servicii va răspunde la reclamație în termen de 14 zile de la primirea acesteia.

§ 4 Date cu caracter personal
1. Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizator în timpul utilizării Magazinului este Furnizorul de servicii.
2. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate pe baza contractului și în scopul punerii în aplicare a acestuia, în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul general al Parlamentului European și al Consiliului (UE) privind protecția datelor (GPRD). Informații detaliate privind prelucrarea datelor de către Furnizorul de servicii se regăsesc în politica de confidențialitate afișată în Magazin.

§ 5 Dispoziții finale
1. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament numai din motive importante. Drept motiv întemeiat se înțelege necesitatea modificării regulamentului ca urmare a modernizării serviciului de Newsletter sau a modificării reglementărilor legale care influențează prestarea serviciului de către Furnizorul de servicii.
2. Informațiile privind modificarea planificată a regulamentului vor fi trimise la adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată în momentul înscrierii la Newsletter cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.
3. În cazul în care Utilizatorul nu se opune modificărilor planificate până la data intrării în vigoare a acestora, se va considera că le-a acceptat.
4. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă modificările planificate, acesta trebuie să trimită informații în acest sens la adresa de e-mail a Furnizorului de servicii: info@silesiadrum.com, ceea ce va duce la rezilierea contractului de furnizare de servicii imediat ce modificările planificate intră în vigoare.
5. Furnizarea de către Utilizator a unui conținut de natură ilegală este interzisă.

ân sus
Shop is in view mode
Afișează versiunea pe toată pagina
Sklep internetowy Shoper Premium